Skip to content
26/03/2011 / gjmbennink

Uitstel van betaling bij problemen met btw-teruggaaf

Nederlandse ondernemers ondervinden nog steeds problemen bij het terugvragen van btw die in andere EU-lidstaten is betaald. Hierdoor kunnen zij zelf in liquiditeitsproblemen komen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daarom een tijdelijk besluit gepubliceerd. Hierin regelt hij de mogelijkheid van uitstel van betaling van btw voor Nederlandse ondernemers als de teruggaaf van in een andere lidstaat betaalde btw vertraging ondervindt.

Procedure voor teruggaaf van buitenlandse btw

Nederlandse ondernemers die in aanmerking komen voor een teruggaaf van btw die in een andere EU-lidstaat is betaald, moeten daarvoor een verzoek indienen bij de Nederlandse Belastingdienst. Dat geldt vanaf 1 januari 2010. De teruggaafprocedure werkt als volgt. De Nederlandse ondernemer dient een verzoek in via een speciale internetsite (http://www.belastingdienst.nl/eubtw2010) van de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt het verzoek op volledigheid. Daarna stuurt de Belastingdienst het naar de lidstaat waar de btw is betaald.

Teruggaafverzoek

Die lidstaat neemt het verzoek in behandeling. Een lidstaat moet zijn beslissing om het teruggaafverzoek toe te kennen of af te wijzen, mededelen binnen vier maanden na de technisch correcte ontvangst van een verzoek. Als het stellen van nadere vragen nodig is, kan de termijn van vier maanden worden verlengd. Als een lidstaat de teruggaaf toekent, betaalt die lidstaat het terug te betalen bedrag rechtstreeks uit aan de Nederlandse ondernemer.

Problemen met de teruggaafprocedure

In de lidstaten verloopt de uitvoering van de bovengenoemde teruggaafprocedure nog niet vlekkeloos. Daardoor kunnen de bedoelde teruggaven niet altijd binnen een redelijke termijn worden verleend en kunnen ondernemers met betalingsproblemen te maken krijgen. Staatssecretaris vindt dit niet wenselijk. Daarom geldt nu een tijdelijk uitstelbeleid.

Tijdelijk uitstelbeleid

De ontvanger van de Belastingdienst kan een ondernemer op verzoek uitstel van betaling verlenen. Voor het uitstel van betaling gelden de volgende voorwaarden:

  • De ondernemer heeft een verzoek om teruggaaf van in een andere lidstaat betaalde btw ingediend bij de Belastingdienst. Het is aan de ondernemer om aannemelijk te maken dat en wanneer hij een dergelijk verzoek heeft ingediend. Dat kan hij bijvoorbeeld doen door afdrukken van schermen van de speciale internetsite voor btw-teruggaafverzoeken aan de ontvanger te overleggen.
  • De ondernemer maakt aannemelijk dat hij liquiditeitsproblemen heeft en dat die het gevolg zijn van problemen met de teruggaafprocedure.
  • De ondernemer overlegt aan de ontvanger een schriftelijke verklaring waarin staat dat tot betaling zal worden overgegaan zodra de andere lidstaat de verzochte teruggaaf heeft verleend of zodra de andere lidstaat hem heeft medegedeeld de teruggaaf niet te verlenen.
  • Als het bedrag van de openstaande belastingschuld groter is dan het bedrag waarvoor de ondernemer teruggaaf heeft verzocht, voldoet de ondernemer het verschil tussen die twee bedragen. Voor die voldoening gelden de wettelijke betalingstermijnen.

Verder geldt het volgende.

  • Aan het verlenen van uitstel kan de ontvanger in daartoe aanleiding gevende gevallen de voorwaarde van zekerheidstelling verbinden.
  • Het besluit heeft betrekking op belastingaanslagen, zij het dat verzoeken om uitstel van betaling ook kunnen worden ingediend voor belastingen die op aangifte moeten worden betaald. In het laatste geval zal de ontvanger de uitstelbeschikking pas geven nadat de naheffingsaanslag is opgelegd.
  • Als het verzoek om uitstel van betaling een belasting betreft die op aangifte moet worden betaald en het verzoek is ingediend vóór het tijdstip waarop de voldoening of afdracht dient plaats te vinden, is geen sprake van een verzuim.
  • Als uitstel is verleend, is de ondernemer invorderingsrente verschuldigd tot het moment waarop hij het bedrag van de teruggaaf aan de ontvanger heeft betaald.
[ Bron: Redactie Plein+ ]

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: